Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

18.10.2016 - 19.10.2016

18.10.2016 - 19.10.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
EA Tereziánský Dvůr
Město
Jana Koziny
Vložné v Kč
2040
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
1200
Termín (date)
-