Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

19.02.2014 - 19.02.2014

19.02.2014 - 19.02.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Hradec-Králové
Místo konání
Adalbertinum
Město
Třída ČSA
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)