Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

19.04.2017 - 19.04.2017

19.04.2017 - 19.04.2017

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Kongresové centrum Aldis
Město
Eliščino nábřeží 375
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)