Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

20. mezinárodní sympozium Mosty 2015

20. mezinárodní sympozium Mosty 2015

Druh akce
sympozium
Trvání
15 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanty, zhotovitele, vědecké a výzkumné pracovníky, správce silnic a komunikací, starosty měst a obcí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek + CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. František Menšík
Přednášející (pracoviště)
budou vybráni na základě přihlášených anotací
Hlavní odborné téma – program akce
Plánování a financování mostních staveb, významné realizace mostů, současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy, stav silničních a drážních mostů.
Informace o odborných zahraničních akcích, příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů, inovace technologií, materiálů, výrobků pro mosty, havárie mostů - příklady.
Nové věděcké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly, inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty životnost mostů z hlediska použitých materiálů a konstrukčních systémů.
Projekty a realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů, příslušenství mostů, vady a poruchy mostů a jejich důsledky.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

I. Mosty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy
II. Mosty v zahraničí
III. Mosty v ČR - věda a výzkum
IV. Mosty v ČR - projekty a realizace