Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

20.02.2014 - 20.02.2014

20.02.2014 - 20.02.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
České Budějovice
Místo konání
ČEVAK, a.s.
Město
Boženy Němcové 2
Vložné v Kč
600
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
300
Termín (date)