Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

20.02.2017 - 06.12.2017

20.02.2017 - 06.12.2017

Akce StavEduk

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Praha
Místo konání
Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Město
Technická 4
Vložné v Kč
24000
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
1000
Termín (date)
-