Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

20.03.2014 - 20.03.2014

20.03.2014 - 20.03.2014

Akce StavEduk

Začátek akce (v kolik hodin)
14.00
Obec
Brno
Místo konání
Fakulta stavební VUT v Brně
Město
Veveří 95
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)