Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

20.04.2016 - 20.04.2016

20.04.2016 - 20.04.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
EA Hotel Tereziánský dvůr
Město
Jana Koziny 336
Vložné v Kč
450
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
450
Termín (date)