Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

20.04.2017 - 20.04.2017

20.04.2017 - 20.04.2017

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Jamné u Jihlavy
Místo konání
Hotel Rytířsko
Město
Rytířsko 156
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)