Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

Druh akce
Konference s mezinárodní účastí
Trvání
1,5 dny,20 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Veškerá technická veřejnost z oboru výzkumu, navrhování, provádění a správy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník, technické firemní a výrobkové materiály
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., předseda
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. Michala Hubertová Ph.D., MBA, Ing. Milan Kalný, prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng., Ing. Pavel Šourek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Ing. Michal Števula, Ph.D., prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.
Hlavní odborné téma – program akce
21. Betonářské dny (BD 2014) jsou koncipovány tak, aby na časovém půdorysu 1,5 dne obvyklém z předchozích ročníků
přinesly nejen bohatý program odborných přednášek a posterů, ale i dostatek prostoru pro odborné diskuze, neformální
obchodní jednání a přátelská setkání.
ČBS nabízí zařazení anglických verzí článků (dobrovolná možnost autora) ze sborníku k BD 2014 do prestižního recenzovaného
vědeckého časopisu zařazeném v databázi Thomson Reuters (SCOPUS). V průběhu procesu recenze budou autoři
vyrozuměni o případných požadavcích recenzentů na úpravy článků. Betonářské dny budou ale opět především tradiční výroční,
průřezovou a bilanční konferenční akcí, která si klade v odborné rovině za cíl seznámit účastníky s nejvýznačnějšími
betonovými konstrukcemi uplynulého roku v ČR i v zahraničí a s nejdůležitějšími technickými novinkami v oboru betonových
konstrukcí.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

■ Vyzvané přednášky
■ Výzkum a technologie
■ Modelování a navrhování
■ Budovy
■ Mosty
■ Tunely a další realizace
■ Normy a předpisy