Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

21.05.2015 - 21.05.2015

21.05.2015 - 21.05.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
JIHLAVA
Místo konání
Bussines Hotel
Město
Romana Havelky 13
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)