Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

21.10.2015 - 21.10.2015

21.10.2015 - 21.10.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
10.00
Obec
Jihlava
Místo konání
zasedací místnost B 3.6 Krajský úřad Jihlava
Město
Žižkova ul.57
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)