Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

21.4.2016 - 21.4.2016

21.4.2016 - 21.4.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 8
Místo konání
Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav, Palmovka Park II
Město
Koželužská 2450/4
Vložné v Kč
160
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)