Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

22. celostátní konference MMR a ÚÚR o územním plánování a stavebním řádu

22. celostátní konference MMR a ÚÚR o územním plánování a stavebním řádu

Téma: Připravované změny stavebního práva
Místo konání: Olomouc – Hotel NH Collection, Legionářská 1311/21, Olomouc
Termín: 24. a 25. října 2019
Doprava: Účastníci se dopravují individuálně.
Stravování: V průběhu jednání bude zajištěn oběd a občerstvení.

Závaznou přihlášku a více informací naleznete na webové stránce www.uur.cz. Program konference je v příloze.
Závazné přihlášky zasílejte na adresu:
Ústav územního rozvoje – Silvie Juránková, tel. +420 542 423 106, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno, E-mail: jurankova@uur.cz

Termín pro zaslání závazných přihlášek: 4. října 2019.
Účastnický poplatek a úhrada:
Státní správa a samospráva: 1 500,- Kč
Ostatní: 2 000,- Kč
Splatnost: do 11. října 2019
Účet: 19-27321621/0710 u ČNB Brno, variabilní symbol 201910

Termín
-