Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

22.1.2014 - 22.1.2014

22.1.2014 - 22.1.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Pardubice
Místo konání
Hotel Euro Pardbice
Město
Jiráskova 2781
Vložné v Kč
500
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)