Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

23. Kolokvium Bezpečnost a spolehlivost plynovodů

23. Kolokvium Bezpečnost a spolehlivost plynovodů

Druh akce
konference
Trvání
12 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborníci z oblasti provozu a údržby potrubních sítí, obchodníci se ZP, dodavatelé techniky
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
elektronický sborník
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Novák
Přednášející (pracoviště)
odborníci plynárenských společností, výzkumných a vývojových pracovišť a další odborníci z praxe
Hlavní odborné téma – program akce
Přepravní soustava
Plynovod Gazela
Vliv přetížení na retardaci růstu trhlin ve vysokotlakém potrubí
Průkazný záznam inspekce sítí
Stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení
Změny v ČSN EN 1594 a TPG 702 04
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Setkání specialistů v oboru provozu a údržby potrubních sítí