Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

23. konference Vytápění Třeboň 2015

23. konference Vytápění Třeboň 2015

Druh akce
konference
Trvání
3 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, provozovatelé a investoři otopných soustav
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník odborných příspěvků
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Roman Vavřička, Ph.D., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. - ČVUT v Praze, Ing. Petr Šerks, Ing. Václav Mužík, Ing. Jaroslav Smolík - samostatní projektanti a řada dalších
Hlavní odborné téma – program akce
Energetická náročnost budov.
Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy.
Řízení a regulace otopných soustav.
Využití obnovitelných zdrojů energií.
Současná problematika centrálního zásobování teplem.
Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Otopné soustavy z hlediska efektivity, ekonomiky, legislativy a vlivu na životní prostředí.