Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

23.09.2015 - 23.09.2015

23.09.2015 - 23.09.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Studijní a vědecká knihovna
Město
Hradecká 150
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)