Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

23.10.2014 - 23.10.2014

23.10.2014 - 23.10.2014

Akce StavEduk

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 1
Místo konání
Přednáškový sál Městské knihovny v Praze - Ústřední knihovna
Město
Mariánské náměstí 98/1
Vložné v Kč
800
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
200
Termín (date)