Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

23.3.2015 - 23.3.2015

23.3.2015 - 23.3.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
13.00
Obec
Praha 8
Místo konání
17.00
Město
Koželužská 2450/4
Vložné v Kč
160
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)