Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

24. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

24. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

Druh akce
workshop
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
techničtí a řídící pracovníci v oblastech přepravy, distribuce a skladování zemního plynu, v přepravě a skladování ropy, ve vodárenství, pro projektanty, zhotovitele i provozní pracovníky v oboru protikorozní ochrany
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Jan Thomayer
Přednášející (pracoviště)
Jiří Lipenský, Josef Polák, František Stejskal, Karel Noháč
Hlavní odborné téma – program akce
Aktivní a pasivní ochrana úložných zařízení, Diagnostické metody, Ochrana proti bludným proudům, Koroze střídavými proudy, Vlivy VVN na potrubní systémy, Monitorování a řízení aktivní ochrany on-line, Provozní zkušenosti s korozí v terénních podmínkách, Normalizační činnosti zástupců ČR v EU (CEN TC 219-WG1), Legislativa a předpisy v oboru PKO - ČSN EN, TPG, PNE, Atmosférická přepětí a ochrana zařízení PKO
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Protikorozní ochrana úložných zařízení