Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

25. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

25. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

Druh akce
Konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Pro technické a řídící pracovníky v oblastech přepravy, distribuce a skladování plynu, v přepravě a skladování ropy, ve vodárenství, pro projektanty, zhotovitele i provozní pracovníky v oboru protikorozní ochrany
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Ruml
Přednášející (pracoviště)
Lektoři OPV a další odborníci z praxe, Ing. Jan Thomayer, Ing. Ing. Jiří Lipenský, Ing. J. Polák,CSc, Ing. F. Stejskal
Hlavní odborné téma – program akce
Aktivní a pasivní ochrana úložných zařízení, Diagnostické metody, Ochrana proti bludným proudům, Koroze střídavými proudy, Vlivy VVN na potrubní systémy, Monitorování a řízení aktivní ochrany on-line, Provozní zkušenosti s korozí v terénních podmínkách, Normalizační činnosti zástupců ČR v EU (CEN TC 219-WG1), Legislativa a předpisy v oboru PKO - ČSN EN, TPG, PNE, Atmosférická přepětí a ochrana zařízení PKO, Workforce management
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Protikorozní ochrana úložných zařízení