Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

25.03.2014 - 25.03.2014

25.03.2014 - 25.03.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
Brno
Místo konání
VUT Brno, fakulta stavební - místnost A424
Město
Veveří 331/95
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)