Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

25.11.2014 - 25.11.2014

25.11.2014 - 25.11.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
Brno
Místo konání
Kongresový sál OREA Hotelu Voroněž
Město
Křížkovského 47
Vložné v Kč
3200
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)