Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

26.04.2017 - 26.04.2017

26.04.2017 - 26.04.2017

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Ústí nad Labem
Místo konání
Krajský úřad Ústí nad Labem
Město
Velká Hradební 3118/48
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)