Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

26.05.2015 - 26.05.2015

26.05.2015 - 26.05.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
14.00
Obec
Praha 2
Místo konání
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro
Město
Sokolská 15
Vložné v Kč
0
Termín (date)