Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

27.4.2016 - 27.4.2016

27.4.2016 - 27.4.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
08.30
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Hotel Tereziánský dvůr
Město
Jana Koziny 336
Vložné v Kč
200
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)