Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

28.4.2016 - 28.4.2016

28.4.2016 - 28.4.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha
Místo konání
Hotel Čertousy
Město
Bártlova 35/10
Vložné v Kč
0
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)