Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

29.5.2014 - 29.5.2014

29.5.2014 - 29.5.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Kongresové centrum ALDIS, Hrade králové
Město
Eliščino nábř. 375
Vložné v Kč
1500
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
700
Termín (date)