Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

3.2.2016 - 3.2.2016

3.2.2016 - 3.2.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Hradec Králové
Místo konání
Hotel Tereziánský dvůr
Město
Jana Koziny 336
Vložné v Kč
250
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)