Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

40 let Nuselského mostu v Praze

40 let Nuselského mostu v Praze

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
investoři, projektanti, dodavatelé, studenti SPŠS a ČVUT FSv
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Karel Dahinter, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Karel Dahinter, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
přednáška doplněna fotodokumentací
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

dopravní význam mostu, technická charakteristika, rekapitulace návrhů; začátky předpjatého betonu a příklady prvních mostů; příprava projektu (rok 1960), statický výpočet a ověření modelu; výstavba, opravy a rekonstrukce