Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

4.10.2016 - 4.10.2016

4.10.2016 - 4.10.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Praha 20
Místo konání
Hotel Čertousy
Město
Bártlova 35/10
Vložné v Kč
2450
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
250
Termín (date)