Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

53. mezinárodní konference OK HUSTOPEČE 2015

53. mezinárodní konference OK HUSTOPEČE 2015

Druh akce
mezinárodní konference
Trvání
10 hod. odborný program + 3 hod. společenský program
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, pracovníci VŠ, výzkumu a praxe
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník, ISBN č. 978-80-02-02601-3
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Jindřich Melcher DrSc., Ing. Jiří Skyva, Ing. Pavel Húsek
Přednášející (pracoviště)
Představitelé Stavebních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB v Ostravě, STU v Bratislavě, TU v Košicích a Žilinské univerzity v Žilině a dále projektový ch výzkumných a dodavatelských firem
Hlavní odborné téma – program akce
Program akce zahrnuje 18 příspěvků vyzvaných autorů a dále odbornou diskusi k aktuálním otázkám výzkumu, projektování a realizace nosných konstrukčních systémů.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V rámci konference budou předneseny příspěvky publikované jednak ve sborníku, jednak v rámci odborné diskuse se zaměřením na aktuální informace o rozvoji progresivních, efektivních a spolehlivých nosných ocelových konstrukcí u nás i v zahraničí.