Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

54. mezinárodní konference OK - ocelové konstrukce Hustopeče 2016

54. mezinárodní konference OK - ocelové konstrukce Hustopeče 2016

Druh akce
mezinárodní konference
Trvání
10 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, pracovníci VŠ, výzkumu a praxe
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník , ISBN č. 978-80-02-02648-8
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. J. Melcher, DrSc, Ing. J. Skyva, Ing. P. Húsek
Přednášející (pracoviště)
Představitelé fa stavebních ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB v Ostravě, STU v Bratislavě, TU v Košicích a Žilinské univerzity v Žilině a dále projektových, výzkumných a dodavatelských firem
Hlavní odborné téma – program akce
Program zahrnuje 18 příspěvků vyzvaných autorů a dále odbornou diskusi k aktuálním otázkám výzkumu, projektování a realizace nosných konstrukčních systémů.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V rámci konference budou předneseny příspěvky publikované jednak ve sborníku, jednak v rámci odborné diskuse se zaměřením na aktuální informace o rozvoji progresivních, efektivních a spolehlivých nosných ocelových konstrukcí u nás i v zahraničí.