Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

5.5.2014 - 5.5.2014

5.5.2014 - 5.5.2014

Začátek akce (v kolik hodin)
16.00
Obec
Praha 6
Místo konání
katedra geotechniky FSv ČVUT, 5. patro, místnost B574, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Město
Thákurova 7
Vložné v Kč
100
Termín (date)