Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

8.10.2015 - 8.10.2015

8.10.2015 - 8.10.2015

Začátek akce (v kolik hodin)
08.00
Obec
Praha
Místo konání
hotel Albion
Město
Peroutkova 531/81
Vložné v Kč
450
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
0
Termín (date)