Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

8.9.2016 - 9.9.2016

8.9.2016 - 9.9.2016

Začátek akce (v kolik hodin)
09.00
Obec
Ústí nad Labem
Místo konání
Ústí nad Labem, Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, fakulta umění a desingu
Město
Pasteurova 9
Vložné v Kč
2500
Sleva pro členy ČKAIT (200 Kč, 20 %…)
2500
Termín (date)
-