Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

A4 - Základy praktického rozpočtování

A4 - Základy praktického rozpočtování

Pořadatel

Druh akce
školení
Trvání
4 dny, 32 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Rozpočtáři, projektanti, investoři.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Katalogy stavebních prací ÚRS
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Krajíček
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Zabranský
Hlavní odborné téma – program akce
Náklady ve stavebnictví
Teorie rozpočtování
Praktické seznámení s Cenovou soustavou ÚRS
Práce s ceníky ÚRS
Postup a pravidla sestavení rozpočtu
Výpočet výkazu výměr
Rekapitulace a krycí list stavby
Sestavení rozpočtu s využitím IT
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz typu A posluchačům nabízí praktické seznámení s informacemi potřebnými pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních prací. Nejrozsáhlejší a zároveň nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS PRAHA nabízí podrobné seznámení s problematikou oceňování stavebních prací. Ve čtyřech dnech trvání kurzu jsou posluchačům předneseny teoretické i praktické poznatky potřebné pro orientaci v oblasti oceňování stavebních prací.