Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstv

ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstv

Adresa
Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Zástupce
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. - předseda správní rady
www
http://www.abf-nadace.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR