Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ADSZS (Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb)

ADSZS (Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb)

Adresa
Mikulandská 2, Praha 1
Fax: 224 934 101
Zástupce
Irina Vařilová
Telefon
224 933 658, 224 933 518
Email
secretary@adszs.cz
www
http://www.adszs.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR