Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, stavbyvedoucí, rozpočtáři, osoby vykonávající technický dozor investora
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
výukové materiály na CD, technické podklady pro navrhování
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Přednášející (pracoviště)
viz program akce
Hlavní odborné téma – program akce
• Vítejte na čtvrtém ročníku „Akademie zateplování“ Knauf Insulation, úvod, seznámení s programem
(Ing. Karel Klátil, Ing. Romana Janošová, Knauf Insulation)
• Aktuality v oblasti zateplování
(Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., přední odborník v oblasti tepelné techniky, ČVUT Praha)
Aktuální a budoucí požadavky na stavební konstrukce, novinky v používaných materiálech, aktuální trendy navrhování konstrukcí trvale udržitelné výstavby
• Provádění zateplovacích systémů – vady a poruchy
(Ing .Ladislav Valeš, soudní znalec)
Ukázky nesprávných provedení zateplovacích systémů – poučení jak jim předcházet
• Jak správně navrhovat ETICS + praktická ukázka
(Ing. Vladimír Vymětalík, odborník na zateplovací systémy )
Komplexní pohled na správný návrh zateplení fasády. Tepelně technické, statické, požární a estetické požadavky (součástí přednášky je praktická ukázka zateplení kolem okna – tj. správné napojení na parapet a ostění)
• Akustické řešení suché výstavby
(Ing. Jan Juhás, Knauf Praha )
Vliv použitého materiálu a provedení detailů na akustiku staveb. Praxe vs prevence.
• Zateplování šikmých střech nad krokvemi u novostaveb a rekonstrukce zateplených střech shora + praktická ukázka
(Jan Kurc, specialista na zateplování stavebních konstrukcí, Knauf Insulation)
Jak navrhovat a realizovat nad krokevní systém zateplení u novostaveb a rekonstrukcí. (praktická ukázka nad krokevního zateplení šikmé střechy)

PŘESTÁVKA, OBCERSTVENÍ, DISKUZE

• Praktické zkušenosti s dotačními programy
(Ing. Jan Škráček, energetický auditor )
Zkušenosti s programem Nová zelená úsporám, další dotační programy a povinnost PENB – praktické rady pro projektanty a realizační firmy.
• Provětrávané fasády + praktická ukázka
(Ing. Milan Pokrivčák, MBA – specialista na aplikace, Knauf Insulation)
Novinky v oblasti provětrávaných fasád – tepelné izolace, kotvení, finální obklad. Jak na správný návrh a provedení (praktická ukázka provedení provětrávané fasády – dvě varianty)
• Trendy novodobého zateplování
(Jan Kurc, specialista na zateplování stavebních konstrukcí, Knauf Insulation)
Vnitřní zateplení obvodových stěn, izolace pro TZB a průmysl, foukané izolace, zelené střechy, kalkulační programy

Otevřená diskuze, závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

cyklus seminářů věnovaných především optimalizaci návrhu a provádění izolací ve stavebních konstrukcích s cílem zlepšení jejich tepelně-technických vlastností, požární bezpečnosti a akustických vlastností.