Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktualizační školení BOZP a PO

Aktualizační školení BOZP a PO

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pracovníci dle TPG 905 01 - II, čl.3.1.8.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Libor Mikulica
Přednášející (pracoviště)
Ing. Libor Mikulica
Hlavní odborné téma – program akce
Legislativa BOZP a PO.
Seznámení s pracovními riziky na plynárenských zařízeních.
Zajištění BOZP, PO a OŽP na staveništi
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Legislativa BOZP a PO