Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

AKTUÁLNÍ JUDIKATURA SOUDŮ VE VZTAHU KE STAVEBNICTVÍ - PŘÍKLADY ZE SOUDNÍ PRAXE

AKTUÁLNÍ JUDIKATURA SOUDŮ VE VZTAHU KE STAVEBNICTVÍ - PŘÍKLADY ZE SOUDNÍ PRAXE

Druh akce
Kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor;studenti VŠ a odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Ing.David Jedinák
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Judikatura v České republice a rozhodovací praxe v soustavě soudů; (2) Příklady z rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozbor judikátů): Smlouva o dílo (SOD), kterou se zajišťuje provedení stavební úpravy odlišně od stavebního povolení; (3) Příklady z rozhodnutí Správních soudů (rozbor judikátů): Prokazování dokladu o právu provést stavbu; Řešení rozporu územně plánovací dokumentace a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby; Kasační stížnost – námitka snížení pohody bydlení; (4) Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Posluchači budou seznámeni s tématem judikatury v České republice a rozhodovací praxe v soustavě soudů; s příklady z rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozbor judikátů) a s příklady z rozhodnutí Správních soudů (rozbor judikátů), jako např. prokazování dokladu o právu provést stavbu, řešení rozporu územně plánovací dokumentace a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kasační stížnost – námitka snížení pohody bydlení.