Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuální otázky katastru nemovitostí

Aktuální otázky katastru nemovitostí

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT, studenti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Květa Olivová
Přednášející (pracoviště)
Ing. Květa Olivová, Český zeměměřický a katastrální úřad Praha
Hlavní odborné téma – program akce
Katastr nemovitostí, zák. č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí - katastrální zákon a jeho prováděcí vyhlášky č. 357/2013 Sb., 358/2013 Sb. a 359/2013 Sb.
Postup při zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí s pohledu uplatňování v praxi
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Aktuální otázky katastru nemovitostí