Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona

Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
Odborný program semináře:

Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona
Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby
Soustřeďování a poskytování informací o území
Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
Povolování umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí)
Modifikace ve zjednodušeném územním řízení
Modifikace v území vyhrazeném zadáním regulačního plánu
Náhrada územního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou
Správní postupy týkající se vydání územního souhlasu
Tzv. volný režim změn ve využití území
Vazby mezi územním rozhodováním a úkony předcházející provádění stavby na úseku stavebního řádu
Povolování staveb a jejich změn
Náhrada stavebního povolení posouzením stavby autorizovaným inspektorem
Náhrada stavebního povolení veřejnoprávní smlouvou
Správní postupy navazující na ohlášení stavebnímu úřadu
Tzv. volný režim provádění staveb
Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby
Správní řízení navazující na zrušení rozhodnutí stavebního úřadu pro nezákonnost
Vazby mezi úkony předcházející provádění stavby a úkony předcházející užívání stavby na úseku stavebního řádu
Správní postupy navazující na oznámení záměru užívat stavbu nebo změnit užívání stavby a na žádost o kolaudační souhlas
Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
Nařizování některých činností vlastníku stavby
Výkon správního dozoru v oblasti výstavby
Správní trestání v oblasti výstavby
Některé související postupy a další postupy orgánů územního plánování a stavebních úřadů
Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení)
Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Obsahem semináře budou vybrané aktuální problémy realizace správních postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřetelem na zkušenosti z aplikace poslední nové právní úpravy včetně poznámek k ustanovením zákona a k publikovaným výkladům a doporučení a úvah o možném dalším vývoji veřejného stavebního práva.