Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely

Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
Obsahem semináře budou vybrané aktuální problémy realizace správních postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřetelem na zkušenosti z aplikace poslední nové právní úpravy. Součástí výkladu budou poznámky k ustanovením zákona a k publikovaným výkladům, jakož i doporučení a úvahy o možném dalším vývoji veřejného stavebního práva, včetně reakcí na obsah a stav příprav další tzv. velké novely stavebního zákona.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Odborný program semináře:
•Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona
•Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, role dotčených orgánů
•Soustřeďování a poskytování informací o území
•Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
•Integrace a koordinace postupů na úsecích územního rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona a podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
•Postupy podle stavebního zákona jako tzv. navazující řízení
•Rozhodování v souvislosti s obecnými požadavky na výstavbu
•Povolování umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí a územní řízení)
•Modifikace ve zjednodušeném územním řízení
•Modifikace v území vyhrazeném zadáním regulačního plánu
•Náhrada územního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou
•Správní postupy týkající se vydání územního souhlasu
•Tzv. volný režim změn ve využití území
•Vazby mezi územním rozhodováním a úkony předcházející provádění stavby na úseku stavebního řádu
•Povolování staveb a jejich změn
•Náhrada stavebního povolení posouzením stavby autorizovaným inspektorem
•Náhrada stavebního povolení veřejnoprávní smlouvou
•Správní postupy navazující na ohlášení stavebnímu úřadu
•Tzv. volný režim provádění staveb
•Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby
•Vazby mezi úkony předcházející provádění stavby a úkony předcházející užívání stavby na úseku stavebního řádu
•Správní postupy navazující na oznámení záměru užívat stavbu nebo změnit užívání stavby a na žádost o kolaudační souhlas
•Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
•Nařizování některých činností vlastníku stavby
•Výkon správního dozoru v oblasti výstavby
•Zajišťovací instituty podle stavebního zákona
•Správní trestání v oblasti výstavby
•Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení)
•Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona
•Správní a soudní postupy navazující na soudní rozhodnutí

Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 7. června 2016 na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.