Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Analýza českého stavebnictví za 1. - 3. čtvrtletí 2015

Analýza českého stavebnictví za 1. - 3. čtvrtletí 2015

České stavebnictví navázalo na pozitivní trend z minulého roku. Po několika letech propadu a stagnace je vývoj stavební produkce v roce 2015 lepší než se očekávalo. Zatím co pozemní stavitelství meziročně roste o 4,7 %, inženýrské stavitelství vzrostlo o 22,3 % za 1-7 měsíc.

 
U pozemního stavitelství jsou rezervy v oblasti bytové a občanské výstavby, v opravách a údržbě.
 
Vývoj stavebnictví dle průzkumu mezi jednotlivými segmenty v letech 2015-2016 je očekáván takto :
 
pozemní stavitelství               růst 11-15 % podniků
inženýrské stavitelství            růst 16-20 % podniků
velké firmy                             růst 20 % podniků
malé a střední firmy               růst 6-10 % podniků
 
Taktéž se očekává růst tržeb a to proti roku 2014 téměř o 6 %.
 
Dobrý vývoj produkce českého stavebnictví má vliv na vytíženost kapacit. Tato je v letošním roce rekordní ve všech sledovaných segmentech a projevuje se dle jednotlivých segmentů od 93 % v pozemním stavitelství do 95 % v inženýrském stavitelství. Dvě třetiny firem mají problém se zajištěním dostatku vlastních kapacit. Bude-li rychlejší růst produkce, začnou chybět technické i dělnické odborné profese. Kapacity subdodavatelů jsou téměř vytíženy. Zajistit kvalitního subdodavatele za stávajících finančních podmínek bude v budoucí době problém.
 
Na hospodářské výsledky firem mají vliv nízké ceny realizovaných zakázek. Mnoho firem má nasmlouvané zakázky z krizových let a to za velmi nízké ceny. Dlouhodobě tento stav není udržitelný. Aby se stavební firmy mohly rozvíjet, potřebují dostat ceny na standardní úroveň. Není to však jediný faktor, který brání rozvoji stavebních společností. Za další považujeme nedostatečnou přípravu a projekci, nekvalitní legislativu, vysoké náklady na materiál a nedostatek kvalitní pracovní síly v určitých profesích. Toto jsou limity, které omezují rozvoj malého a středního podnikání, ale i velkého stavebnictví.

 

Zpracoval : Ing. Josef Mitrenga

                   předseda komise Malého a středního podnikání