Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ - UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB OD A DO Z

APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ - UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB OD A DO Z

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Michal Knecht, specialista v oboru stavebnictví
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Problematika užívání a odstraňování staveb
2. Změny provedené tzv. velkou novelou
3. Ustanovení nového občanského zákoníku
4. Poslední novela stavebního zákona
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s problematikou užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s důrazem na praktickou aplikaci, prohloubit jejich dosavadní znalosti a informovat je o aktuálních přístupech, vč. vybraných rozsudků správních soudů v oblasti veřejného stavebního práva.
Výklad bude zaměřen především na problematiku užívání a odstraňování staveb s akcentem na změny provedené tzv. velkou novelou, konkrétně na užívání dokončených staveb, předčasné užívání a zkušební provoz, dokumentaci skutečného provedení stavby, změny v účelu užívání, povolení odstranění a rovněž na režim nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení podle § 129 stavebního zákona. Dále bude pojednáno o vybraných ustanoveních prováděcích právních předpisů, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 503/2006 Sb.
Předmětem výkladu budou rovněž příslušná ustanovení nového občanského zákoníku, dopadající na výše popsanou problematiku. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva. Výklad bude doplněn o poslední novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a v této souvislosti tedy i zákon stavební. Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2015. Diskuse, dotazy. Vaše předběžné dotazy lze zaslat spolu se závaznou přihláškou.