Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aquatherm Praha - Větrání škol, bytů a komerčních prostor

Aquatherm Praha - Větrání škol, bytů a komerčních prostor

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
4 dny á 5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, technici, energetičtí auditoři a specialisté, pracovníci technického dozoru investora
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
informační listy k jednotlivým tématům a on-line informace
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS projekt, Petr Klapka, Senior specialista BOZP a PO CIVOP, Petra Gutterová, IFMA CZ, Ing. Renata Straková, Entech group s.r.o., Ing. Milan Bechyně, portál TZB-info
Hlavní odborné téma – program akce
Větrání škol, bytů a komerčních prostor - požadavky legislativy a praxe, zdravotní důsledky nedodržování požadavků, ekonomika provozu nuceného větrání a rekuperace, větrání v průkazech energetické náročnosti a v energetických auditech. Důležité kroky pro volbu větrací jednotky a rekuperace. Přehled trhu rekuperačních jednotek v ČR.
Technická zařízení budov ve facility managementu - význam plánované údržby, závazná legislativa a doporučené normy, správa TZB v návaznosti na BOZP. Revize, kontroly a údržba součástí klimatizace, vytápění a vnitřních vodovodů.
Veřejné zakázky - aktuální legislativa, důsledky nedostatků projektů v praxi, prokazování shody výrobků. Výběrová řízení a aktuální dotační tituly.
Nový občanský zákoník a jeho dopady na realitní trh - změny pro uživatele staveb, pro SVJ, pro developery, důsledky pro nájemní bydlení a důsledky novely OZ v dodávkách TZB.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Větrání škol, bytů a komerčních prostor - přednášky poukáží zejména na problematiku budov, kde bylo z dotačních titulů zatepleno a nutnost dosažení předpokládaných úspor často neumožňuje dostatečné větrání, což vede k rozporům s hygienickými požadavky.
Technická zařízení budov ve facility managementu - význam a povinnosti údržby systémů TZB a návaznost na povinnosti BOZP.
Veřejné zakázky - aktuality z legislativy a požadavky na výrobky a dokumentaci staveb.
Nový občanský zákoník a jeho dopady na realitní trh - komentář změn a provázání s novým katastrálním zákonem.