Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Archeologie ve vztahu k zastavitelnému území, stavebnímu povolení a realizaci stavby

Archeologie ve vztahu k zastavitelnému území, stavebnímu povolení a realizaci stavby

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., archeolog a památkář, Mgr. Tomasz Marian Cymbalak, archeolog
Hlavní odborné téma – program akce
1. část - Archeologická památková péče v praxi
• krátký úvod do archeologie (archeologie jako věda)
• archeologie a její informační zdroje
• typy archeologických výzkumů
• archeologie a zákonné normy
• výkon archeologické památkové péče, realizace výzkumů, institucionální zajištění archeologie v ČR
• definice archeologického výzkumu
• archeologie a plánovaná stavební aktivita - vztah k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
• povinnosti stavebníka ve vztahu k archeologickým nálezům
• smluvní otázky zajištění výzkumů, finanční a časové náklady na jejich realizaci
• sankce za nedodržení zákonných norem
• predikce a ochrana archeologických památek, nástroje jejich ochrany – preventivní archeologie – vztah k zastavitelnému území.

2. část - Archeologický výzkum v praxi
• realizace arch. výzkumu – způsob a postupy, výstupy pro stavebníka, nutná omezení pro stavebníka, součinnost archeologického výzkumu a realizace staveb
• význam nálezů a jejich zhodnocení pro veřejnost a pro investora/stavebníka (možnost uplatnění nálezů a informací, význam historické informace pro „marketing“ investora), využití závěrečné zprávy – publikace apod.
• konkrétní příklady archeologických výzkumů v Praze (zajímavosti, způsob spolupráce s investorem, úskalí a jejich překonání – vliv způsobů zakládání staveb)
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními principy a postupy archeologické praxe při projektování, přípravě a realizaci staveb, případně jiné činnosti, při které dochází k narušení archeologických nálezů.
Představeny budou způsoby práce archeologů od přípravy výzkumu, přes vlastní realizaci až po závěrečné vyhodnocení výsledků výzkumu. Naplňování ustanovení o archeologické památkové péči bude demonstrováno z hlediska postupů, kontroly a sankcí jednotlivých aktérů. Z právního hlediska je archeologická činnost zasazena do rámce platných zákonů, norem a mezinárodních úmluv. Popsána bude organizace a institucionální zabezpečení archeologie na území ČR. Důraz bude kladen na praktické ukázky a demonstrace metod a postupů při zajištění a realizaci terénních výzkumů a vliv na projektování, přípravu a realizaci staveb (včetně vazby na způsoby jejich zakládání).
Problematika bude prezentovaná ve dvou samostatných přednáškách (archeologická památková péče v praxi; archeologický výzkum v praxi)